Cenník prác

Cenník materiálu

Spotrebný materiál

Vyväzovací špagát 1m 0,50 €
Drôt na popínanie rastlín 1m 0,90 €
Náplasť proti škodcom 1m 5,50 €
Náter na rany stromov 150 ml 5,15 €
     
Kôl na upevnenie rastliny 2,5 m x 0,12 m 1 ks 8,20 €
Kôl na upevnenie rastliny 1,5 m x 0,08 m 1 ks 6,20 €
Kôl na upevnenie rastliny 0,5 m x 0,05 m 1 ks 4,20 €

 

Trávny koberec (mačina)

Cena za trávny koberec m2 (parková zmes) 1 m2 4,50 €
     
Sieť proti krtom 1 m2 1,60 €

 

Cenník služieb za realizáciu záhrady

Cenník služieb za úpravu terénu a položenie trávnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR bez materiálu
Por.
č
Popis položky, staveb. dielu,
remesla, výkaz, výmer
Množstvo / Výmera
Do 500 m2 Nad 500 m2 Nad 800 m2
Jednotková cena za m2
1. Obrobenie pôdy kultivátorom
( Hĺbka záberu nožov 0,10 m – 0,30 m ) vrátane kultivátora
0,66 € 0,59 € 0,50 €
2. Rozprestretie ornice. Sklon do 1:5 m2 hr. do 20 cm 1,50 € 1,15 € 0,85 €
3. Rozmiestnenie trávnatého substrátu 0,40 € 0,30 € 0,20 €
4. Obrobenie pôdy hrabaním 0,66 € 0,55 € 0,45 €
5. Valcovanie + vibračná doska 0,75 € 0,68 € 0,58 €
6. Položenie pletiva proti krtom 0,66 € 0,60 € 0,54 €
7. Založenie parkového trávnika mačinovaním v rovine 2,32 € 2,22 € 2,00 €
8. Zálievka rastlín a trávnika vodou 0,24 € 0,19 € 0,14 €
Spolu cena za m2 7,19 € 6,28 € 5,26 €

 

Cenník služieb za odstránenie starého trávnika
a založenie siateho trávnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
č
Popis položky, staveb. dielu,
remesla, výkaz, výmer
Množstvo / Výmera
Do 500 m2 Nad 500 m2 Nad 800 m2
Jednotková cena za m2
1. Cena za odstránenie starého trávnika 3,00 € 2,90 € 2,80 €
2. Cena za odburiňovanie postrekom
( Cena je vrátane postreku )
0,20 € 0,20 € 0,20 €
3. Cena za výsev trávnika
( Cena je bez trávneho osiva )
0,450 € 0,40 € 0,30 €
4. Cena za trávny koberec m2 (parková zmes) 4,50 € 4,50 € 4,50 €
         

Trávnaté osivo volíme podľa polohy Vášho pozemku, účelu trávnatej plochy. ( šport, park )

Cenník služieb za realizáciu záhonov alebo skalky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
č
Popis položky, staveb. dielu,
remesla, výkaz, výmer
Merná
jednotka
Jednotková
cena
1. Osadenie okraja  trávnika ks 0,50 €
2. Rozprestretie ornice do výšky 0-90 cm m3 45 €
3. Osadenie nášľapného a okrasného kameňa ks 4,80 €
4. Muľčovanie netkanou textíliou m2 0,98 €
5. Modelácia záhonov m2 0,50 €
6. Modelácia kopca dm3 0,20 €
7. Výkop jamiek do 0,02 m3 ks 0,44 €
8. Výkop jamiek do 0,05 m3 ks 0,64 €
9. Vysadenie dreviny do jám ks 1,15 €
10. Valcovanie kopca + vibračná doska m2 2,20 €
11. Mulčovanie rastlín hr. do 5 cm m2 2,20 €
12. Úprava zasadených rastlín rezom ks 0,91 €

 

Prenájom strojov
Vibračná doska ( žaba ) 1 deň 47,00 €

 

Iné náklady
Doprava pracovníkov, dovoz pracovného náradia.
Za dopravu v rámci celého Pezinka   20,00 €
Pre mimo Pezinských klientov 0,90 € / kilometer 20,00 € + 0,90 € za kilometer

 

Cenník služieb za údržbu záhrady

Celoročná údržba zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhradu alebo jej časť
v priebehu celého roku, ako zazimovanie rastlín, odstránenie zazimovania, chemické postreky, hnojenie, tvarovanie kríkov a stromov, rez ovocných stromov, údržba trávnikov, odstránenie suchých a vymrznutých častí rastlín…

Činnosti údržby

 • Kosenie trávnika
 • Hnojenie trávnika
 • Odburiňovanie trávnika chemickým postrekom
 • Orezávanie okrajov
 • Vertikutácia a prevzdušňovanie trávnika
 • Dosiatie trávnika
 • Zastrihávanie kríkov, stromov
 • Vysávanie lístia na jeseň
 • Odburiňovanie celej záhrady, vrátane dlažieb
 • Chemický postrek proti škodcom
 • Hnojenie rastlín
 • Atď…

Ceny za údržbu : sú individuálne a práce mimo dohodnutý rozsah sa pohybujú v rozmedzí od 15,00 € až 20,00 € / 1 Hod / 1 osoba,
Nutná je však obhliadka Vašej záhradky a po konzultácii a obhliadke by sme Vám vedeli bližšie odpovedať…

Iné náklady:
Doprava pracovníkov, dovoz pracovného náradia.
Za dopravu v rámci celého Pezinka   20,00 €
Pre mimo Pezinských klientov 0,90 € / kilometer 20,00 € + 0,90 € za kilometer
Cena za odvoz 1 vreca ( 150 l ) živého materiálu 1 / Ks 2,00 €
Cena za dovoz a odvoz zberného kontajnera 1 / Ks 190,00 €

 

Cenník služieb starostlivosti o trávnik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
č
Popis položky, staveb. dielu,
remesla, výkaz, výmer
Množstvo / Výmera
Do 500 m2 Nad 500 m2 Nad 800 m2
Jednotková cena za m2
1. Kosenie trávnika 0,10 € 0,09 € 0,08 €
2. Vertikutácia trávnika 0,20 € 0,15 € 0,10 €
3. Hnojenie trávnika 0,30 € 0,25 € 0,20 €
4. Odstránenie prerastenej trávy 0,50 € 0,50 € 0,50 €
5. Cena za odburiňovanie postrekom 0,20 € 0,20 € 0,20 €
6. Cena za ručné odstránenie burín v trávniku 0,70 € 0,60 € 0,50 €
7. Zálievka rastlín a trávnika vodou 0,24 € 0,19 € 0,14 €

V cene za odburiňovanie trávnika je zahrnutý prostriedok na odburiňovanie
a jeho aplikácia na celej ploche trávnika, záhonu alebo chodníka z dlažobných kociek.
V prípade mechanického odburiňovania odporúčame vertikutáciu
pre odstránenie odumretých častí burín.